• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Dolnośląski
    KRS 0000115220

Propagujemy zastępcze rodzicielstwo.
Wspieramy i szkolimy rodziny zastępcze i adopcyjne.
Tworzymy wspólnoty rodziców zastępczych, na zasadzie grup wsparcia.
Organizujemy pomoc rzeczową i materialną dla potrzebujących rodzin.
Więcej na naszej stronie www.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.