• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja na rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
    KRS 0000115352

Misja
Podejmowanie inicjatyw dla pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych na rzecz rozwoju powiatu wieluńskiego.
Promocja i wspieranie wszechstronnego rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu m.in. w zakresie: ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, ochrony zabytków, ratownictwa, przedsiębiorczości.

Prowadzone działania
Program Stypendialny Fundacji - dla osób najbardziej uzdolnionych i będących w trudnej sytuacji materialnej, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów.
Program "Wspieramy Zdrowie"- pozyskiwanie i przekazywanie sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego do publicznych placówek służby zdrowia i opiekuńczo - wychowawczych.
Program "Lider Szkoły" - nagrody rzeczowe - rowery górskie, podarowane prze firmę Pana Jana Zasady - rowery dla najlepszych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu wieluńskiego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.