• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Ziemi Wadowickiej
    KRS 0000115606

Celem Towarzystwa jest:
1. Ochrona i rozwój kulturalnych i gospodarczych wartości Ziemi Wadowickiej.
2. Zrzeszanie miłośników Ziemi Wadowickiej dla realizacji zadań i założeń określonych w statucie.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
1. Inicjowanie, organizowanie i popieranie wszelkich poczynań w zakresie upowszechniania oświaty, kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem regionu wadowickiego.
2. Inicjowanie i popieranie prac badawczych nad przeszłością i współczesnością życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego regionu.
3. Upowszechnianie własnego dorobku.
4. Współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi, instytucjami i innymi organizacjami.

Prowadzone działania:
Ochrona i rozwój kulturalnych i gospodarczych wartości Ziemi Wadowickiej.
Zajmujemy się głównie środowiskiem artystycznym oraz sympatyków Wadowic i okolicy. Szczegóły na www.tmzw.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.