• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Przystań"
    KRS 0000115970

Misja
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia "Przystań" jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.
2. Szczegółowymi celami Stowarzyszenia "Przystań" są:
a) organizacja i prowadzenie punktu rehabilitacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
b) organizacja turnusów rehabilitacyjnych;
c) pozyskiwanie środków na te cele;
d) integracja i edukacja niepełnosprawnych oraz ich rodzin - wyrównywanie szans życiowych i przeciwdziałanie wyłączeniu z życia społecznego;
e) pozyskiwanie środków finansowych na indywidualne leczenie i rehabilitację rodzin członków Stowarzyszenia "Przystań";
f) inspirowanie i prowadzenie różnorodnych form popularyzujących cele stowarzyszenia ;
g) organizacja szkoleń i seminariów.

Prowadzone działania
Jesteśmy jedną z dwóch organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych na terenie naszego miasta a jedyną jednostką, która prowadzi kompleksową, bezpłatną rehabilitację dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Mamy już doświadczenie i jesteśmy organizacją prężnie się rozwijającą.
Stowarzyszenie dysponuje doświadczoną kadrą terapeutów: rehabilitanci, logopeda, olgofrenopedagodzy, psycholog, pedagog muzykoterapeuta, specjaliści Biofeedback.
Działania w ramach prowadzonych projektów obejmują bezpłatną, indywidualną i grupową terapię ruchową, pedagogiczną, logopedyczną, indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, muzykoterapię dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzin.
Utworzyliśmy grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Programy pomocy niepełnosprawnym mają charakter ciągły i systematyczny.
Naszym głównym celem jest dostarczanie fachowego, rzetelnego i łatwo dostępnego wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin w postaci specjalistycznej, wszechstronnej rehabilitacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.