• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Rozwoju Gminy Strzegowo
    KRS 0000116276

Misja
1. Wszechstronny rozwój Strzegowa i gminy Strzegowo.
2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej, wspomagającej proces restrukturyzacji wsi.
3. Na płaszczyźnie porozumienia i współpracy wytwarzania atmosfery i szacunku dla rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.
4. Upowszechnienie rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej.
5. Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego zgodnie z jego statutem.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.