• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Miejski Klub Pływacki w Szczecinie
    KRS 0000116301

Misja
Cele organizacji:
1. Rozwój sportu w zakresie pływania i dyscyplin z nim związanych.
2. Organizowanie, prowadzenie i popularyzacja działalności sportowej w zakresie pływania.
3. Prowadzenie, propagowanie i wspieranie amatorskiego i wyczynowego uprawiania sportu w zakresie pływania.
4. Propagowanie i rozwijanie zdrowego i sportowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i ich rodzin.
5. Propagowanie i rozwiązywanie problemów społecznych jak narkomiania, alkoholizm oraz innych patologii.
6. Propagowanie pozalekcyjnych form sportowych i rekreacyjnych dla młodzieży.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.