• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych "Start"
    KRS 0000116507

Stowarzyszenie nasze ukierunkowane jest na prowadzenie szkolenia sportowo-rehabilitacyjnego w środowisku inwalidów narządu ruchu i wzroku. Uczestniczymy w rywalizacji sportowej w następujących dyscyplinach: lekka atletyka, podnoszenie ciężarów, pływanie.
Organizujemy imprezy sportowe i rekreacyjne o zasięgu lokalnym i krajowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.