• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Św. Jadwigi
    KRS 0000116588

Misja:
Podejmowanie działań mających na celu wspieranie charytatywnego przedszkola i wychowanie dzieci w duchu etyki chrześcijańskiej, w oparciu o pedagogikę Marii Montessori. Stworzenie ośrodka spotkań polsko-niemieckich, zwłaszcza wymiany młodzieży. Upowszechnianie nowoczesnej wiedzy i praktyki z zakresu pedagogiki, psychologii, terapii. Organizowanie seminariów na temat samorządności, demokracji, samoorganizacji środowisk.

Prowadzone działania:
Kursy polskiego dla obcokrajowców, głównie Niemców, i kursy niemieckiego dla Polaków. Spotkania polsko-niemieckie i programy zapoznania z Polską. Kursy pedagogiki M. Montessori dla nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Tłumaczenie i upowszechnianie literatury pedagogicznej (pedagogika Montessori). Utrzymywanie i prowadzenie przedszkola charytatywnego. Seminaria i kursy historyczne i literackie. Programy szkoleniowe i warsztatowe dla psychologów, pedagogów, terapeutów, liderów środowiskowych. Seminaria i kursy z zakresu praw ucznia, umiejętności komunikacji, negocjacji itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.