• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Młodzieży Dyslektycznej
    KRS 0000116888

Misja
Pomoc młodzieży w przezwyciężeniu skutków dysleksji poprzez stwarzanie grup wsparcia.
Prowadzenie profilaktyki i terapii dla młodzieży dyslektycznej podatnej do zaburzeń emocjonalnych i uzależnień.
Prowadzenie poradnictwa dla rodzin młodzieży ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się.
Organizowanie specjalnych form wypoczynku (letnie, zimowe obozy z programami terapeutycznymi).
Zwoływanie konferencji naukowych.
Publikowanie pomocy i materiałów dydaktycznych.

Prowadzone działania
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju, a siedziba władz mieści się w Warszawie. odbiorcami jest młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osoby dorosłe i studenci z dysleksją, nauczyciele psycholodzy, pedagodzy oraz rodzice.
- Utrzymujemy ścisłą współpracę z: Urzędem m.st. W-wy z Urz. Dzielnicy - Ochota Klubem Nauczyciela, lokalnymi Stowarzyszeniami, szkołami ponadpodstawowymi, M.E.N Rzecznikiem Praw Ucznia, Towarzystwem Kultury Języka przy U.W. Studium Teatralnym, OPS, T.P.D. oraz Polskim towarzystwem Dysleksji.
- Prowadzimy: ćwiczenia terapeutyczne, Szkołę dla Rodziców, warsztaty i spotkania dla osób zainteresowanych. Młodzieżowe wieczorki autorskie piosenkarskie i poetyckie połączone z dyskusją na tematy nurtujące młodzież, scenki teatralne, elementy terapii śmiechem i dźwiękiem; terapeutyczną jazdę konną kinezjologią P. Denisona, młodzieżowe obozy ze specjalnym programem terapeutycznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.