• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Razem Przeciw Przemocy
    KRS 0000116914

Cele działania:
1. Szeroka działalność edukacyjna dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
2. Działanie ukierunkowane na wspieranie i integrowanie różnych środowisk o zasięgu regionalnym i krajowym;
3. Profilaktyka przemocy w każdej płaszczyźnie życia;
4. Badania naukowe i publikacja książek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.