• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Yacht Klub Polski - Bielsko
    KRS 0000116970

Celem Klubu jest:
1. Uprawianie i rozwój żeglarstwa amatorskiego, turystyki na morzu i wodach śródlądowych oraz żeglarstwa motorowodnego, narciarstwa wodnego i nurkowania swobodnego.
2. Kultywowanie oraz udostępnienie w ramach swojej działalności wartościowych tradycji dorobku amatorskiego żeglarstwa.
3. Wychowanie członków Klubu, a zwłaszcza młodzieży w duchu patriotyzmu, poprzez zaznajomienie jej z chlubnymi tradycjami morskimi kraju, szerzenie wśród członków zasad szlachetnej rywalizacji sportowej, oraz przyjaźni ze sportowcami innych krajów.
4. Propagowanie żeglarstwa amatorskiego, krzewienie wiedzy żeglarskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.