• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Poszanowania Energii
    KRS 0000117141

Misja
Wspieranie i prowadzenie badań dotyczących wpływu użytkowania energii na stan środowiska. Wspieranie i prowadzenie badań dotyczących energochłonności oraz oszczędzania energii. Doradztwo techniczno-finansowe w zakresie użytkowania energii i ochrony środowiska. Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej oszczędności energii.Wydawanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych w zakresie oszczędzania energii i ochrony środowiska. Wspieranie i prowadzenie badań dotyczących mechanizmów ekonomicznych sprzyjających poszanowaniu energii i środowiska. Współpraca z organami administracji publicznej w działaniach na rzecz poszanowania energii.

Prowadzone działania
Organizacja i prowadzenie e-kursów i kursów stacjonarnych przygotowujących do działalności audytora energetycznego oraz szkoleń nt. nowej normy PN-EN 1283:2006 - nowa metodyka obliczania obciążenia cieplnego budynków. Zorganizowanie i otwarcie punktu konsultacyjnego w Lublinie pod patronatem prezydenta miasta Lublin. Przygotowanie i wydanie w ramach serii "Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii" poradnika "Ocena cech energetycznych budynków - dane - obliczenia". Organizowanie w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej cyklu 10 szkoleń "Energetyka przyjazna środowisku wykorzystana w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej". Udział w projekcie "Nowy Ekspert" finansowanym ze środków UE oraz udział w Krajowym Systemie Usług w zakresie świadczenia usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorców małego i średniego sektora.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.