• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi "Pomoc dla Życia"
    KRS 0000117981

Stowarzyszenie Osób po Operacjach Onkologicznych Głowy i Szyi jest organizacją powołaną w celu udzielenia wszelkiej pomocy osobom po przebytych operacjach onkologicznych w zakresie głowy i szyi.
Obejmuje członkostwem osoby operowane z powodu nowotworów głowy i szyi,ich rodziny oraz przedstawicieli różnych specjalności, zajmujących się leczeniem, rehabilitacją i innymi formami wspierania.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.