• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Rozwoju Kardiologii
    KRS 0000118249

Cele:
- udzielanie pomocy ludziom z chorobami krążenia
- dążenie do zmniejszenia umieralności spowodowanej chorobami krążenia
- zbudowanie pensjonatu dla ludzi starszych
- promocja kultury zdrowotnej
- poprawa standardów kardiologicznych leczenia.

Prowadzone działania:
Fundacja wspiera w pierwszej kolejności wyposażenie oddziału Kliniki Kardiologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie w specjalistyczny sprzęt oraz dofinansowuje szkolenia personelu medycznego zatrudnionego w Klinice. Fundacja również dofinansowuje specjalistyczne turnusy rehabilitacyjne dla chorych na choroby krążenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.