• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Jeleniogórskie Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników "Radar"
    KRS 0000118256

Misja:
- Zachowanie od zapomnienia tradycji i dorobku: jeleniogórskich wojskowych szkół radiotechnicznych, historii jeleniogórskiego garnizonu, polskich jednostek radiotechnicznych.
- Obrona czci, honoru i godności żołnierza polskiego oraz praw członków Stowarzyszenia i ich rodzin.

Prowadzone działania:
- Współpraca z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz organizacjami skupiającymi byłych żołnierzy zawodowych w zakresie zawartych porozumień.
- Wspieranie osób środowiska byłych żołnierzy zawodowych w szczególności członków Stowarzyszenia, znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.
- Podejmowanie zadań przy współpracy z samorządem Jeleniej Góry w dziedzinie wychowania patriotyczno-obywatelskiego oraz obronnego młodzieży.
- Organizowanie różnych form działalności społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej dla członków Stowarzyszenia oraz ich rodzin.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.