• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie dla Natury "Wilk"
    KRS 0000118275

Misja
Misją organizacji jest ochrona przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ssaków drapieżnych.

Prowadzone działania
1. Program ochrony dużych drapieżników - wilka, rysia i niedźwiedzia.
2. Ogólnopolski monitoring wilka i rysia.
3. Ochrona leśnych korytarzy migracyjnych dla dużych ssaków.
4. Projekt badań i ochrony małych ssaków drapieżnych.
4. Projekt badań i ochrony nietoperzy.
5. Działania na rzecz ochrony obszarów cennych pod względem przyrodniczym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.