• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem - Oddział Terenowy w Krośnie
    KRS 0000118343

Misja:
1. Profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa u dzieci, młodzieży i dorosłych;
2. Działalność charytatywna oraz pomoc organizacyjna inwalidom w pokonywaniu życiowych trudności;
3. Popularyzowanie idei i osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych oraz popularyzowanie działań obejmujących podnoszenie wiedzy społeczeństwa o problemach osób niepełnosprawnych;
4. Likwidacja barier i ograniczeń uniemożliwiających inwalidom uczestniczenie w życiu społecznym i gospodarczym.

Prowadzone działania:
1. Spotkania okolicznościowo-integracyjne połączone z wykładami na temat:
- rehabilitacji,
- uprawnień osób niepełnosprawnych;
2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych ze środków PFRON - w ośrodkach sanatoryjnych;
3. Udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej członkom PTWK.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.