• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "SOS-WZW"
    KRS 0000118394

Celem Stowarzyszenia jest:
1. Pogłębianie wiedzy społeczeństwa na temat promocji zdrowia, ochrony wątroby i uświadamiania zagrożeń ze szczególnym uwzględnieniem wirusowego zapalenia wątroby.
2. Udzielanie pomocy ludziom zagrożonym i chorym na chorobę poprzez ujawnianie czynników przyczynowych choroby w środowisku szkoły, w miejscu pracy i w rodzinie. Propagowanie zasad postępowania i stylu życia w stanach choroby i rekonwalescencji. Wymiana własnych doświadczeń i informacji pomiędzy członkami oraz w miarę możliwości finansowych Stowarzyszenia udzielanie pomocy materialnej i rzeczowej osobom chorym.
3. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się promocja zdrowia i ochroną wątroby oraz pomocą ludziom chorym.
4. Występowanie w interesie osób chorych w stosunkach ze służbami Ministerstwa Zdrowia i Kasy Chorych.
5. Współpraca i wzajemna pomoc członków Stowarzyszenia. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
6. Doradztwo i pomoc organizacyjna i ekonomiczna oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych celami działalności Stowarzyszenia.
7. Inne działania sprzyjające osiągnięciu statutowych celów organizacji.

Prowadzone działania:
- Coroczne "Ogólnopolskie Zjazdy Organizacji Pozarządowych Działających na Rzecz Osób ze Schorzeniami Wątroby" odbywające się w Częstochowie na Jasnej Gorze pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy. Msza Św. w intencji chorych, lekarzy i personelu medycznego sprawujących opiekę nad chorymi oraz prelekcje dla wszystkich zainteresowanych (-wstęp wolny) przy współudziale wybitnych profesorów, lekarzy z dziedziny hepatologii, transplantologii, psychologii, endokrynologii oraz przedstawicieli SSE.Tematy prelekcji są dopasowywane do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez członków organizacji pozarządowych.
- Organizacja grup wzajemnego wsparcia (spotkania w siedzibie stowarzyszenia w każdą 1-szą środę miesiąca).
- Organizacja imprez integracyjnych dla członków stowarzyszenia i ich rodzin (Koszyk Wielkanocny, Majówka, Wieczerza Wigilijna, wycieczki turystyczno-
krajoznawcze...)
- Sympozja organizowane przy współpracy z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami Hepa-Help z Łodzi, Życie Po Przeszczepie" z Warszawy, Fundacja "Pod Prąd Żółtej Rzeki z Kielc"
- współpraca z Poradniami: Hepatologiczną, Psychiatryczną, Psychologiem, Endokrynologiem i innymi lekarzami pomagającymi eliminować skutki uboczne terapii interferonowej.

Była prezes Stowarzyszenia "SOS-WZW" mgr Magdalena Klaklik została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Częstochowy Nagrodą im. dr. Władysława Biegańskiego w Dziedzinie Ochrony Zdrowia za wybitną działalność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.

Stowarzyszenie "SOS-WZW" podpisało Ogólnopolskie Porozumienie Partnerskie ze Stowarzyszeniem "Hepa-Help" w Łodzi i Fundacją "Pod Prąd Żółtej Reki" z Kielc
celem nawiązania szerszej współpracy w działalności na rzecz osób ze schorzeniami wątroby na tle wirusowym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.