• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich "Leśna Szkółka" im. Henryka Wieczorkiewicza
    KRS 0000118999

Misja
Kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, przy wykorzystaniu harcerskich metod wychowawczych. Propagowanie służby Bogu, Polsce i bliźnim, braterstwa, prawdomówności, solidności, wierności swoim ideałom. Propagowanie ochrony przyrody oraz uczenia zaradności w obcowaniu z naturalnym środowiskiem człowieka. Umacnianie rodzin członków, współpracowników i sympatyków Kręgu.

Prowadzone działania
Organizowanie corocznego Zlotu Baden - Powella, obozów stałych i wędrownych, zimowisk, biwaków, zbiórek w lesie i harcówkach, biegów na orientację, festiwali piosenki, ognisk, patroli ochrony przyrody.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.