• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pożywienie-Darem Serca"
    KRS 0000119205

Misja:
Zapewnienie codziennego gorącego posiłku potrzebującym dzieciom, młodzieży, dorosłym z terenu Warszawy. Rozwiązywanie problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej pochodzących z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych czy patologicznych.
Propagowanie wzorców zachowań prospołecznych.
Zahamowanie degradacji fizycznej dzieci związanej z niedożywieniem.
Ponadto rozszerzanie działalności.

Prowadzone działania:

Program dożywiania.
W chwili obecnej na terenie Warszawy Fundacja wydaje blisko 300 bezpłatnych posiłków dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. Podopieczni przebywają w szkołach specjalnych, świetlicach środowiskowych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych oraz korzystają z jadłodajni dla osób bezdomnych.

Program Uśmiech dziecka
W ciągu roku organizujemy szereg imprez okolicznościowych skierowanych głównie do młodszej części podopiecznych placówek opiekuńczo - wychowawczych z Warszawy a także z terenu całego kraju.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.