• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności
    KRS 0000119439

Misja
- Przeciwdziałanie marnotrawstwu oraz zapobieganie zbędnym stratom żywności w sektorze produkcji i dystrybucji (zakłady przetwórcze, hurtownie, magazyny i sklepy spożywcze),
- Udzielanie pomocy żywnościowej organizacjom wspierającym osoby szczególnie oczekującym takiego wsparcia
- Budzenie wrażliwości i solidarności społecznej poprzez organizację masowych zbiórek żywności

Prowadzone działania
Działamy po to, aby pomagać najuboższym:
- poprzez organizacje i instytucje charytatywne świadczymy nieodpłatnie pomoc żywnościową osobom najbardziej potrzebującym - rodzinom,dzieciom,osobom bezdomnym,chorym,samotnym,starszym w ich środowisku jak i placówkach dziennego czy całodobowego pobytu.
- przeciwdziałamy marnotrawstwu żywności na rynku jej producentów dystrybutorów

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.