• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie SOS dla Trzeźwości
    KRS 0000119779

Misja
Cel podstawowy realizujemy poprzez organizowanie zajęć terapeutycznych, organizowanie imprez rozrywkowych mających na celu promowanie trzeźwego stylu życia. Wspieramy ośrodki kuratorskie opiekujące się dziećmi z rodzin zagrożonych. Wspieramy działalność Bydgoskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Prowadzone działania
Najważniejszym tegorocznym projektem jest realizacja "zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych". Polega on na prowadzeniu zajęć z realizacją programu korekcyjnego "Tukan" w ośrodkach kuratorskich przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.