• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Federacja MSP - Fundacja
    KRS 0000119823

Działalność Fundacji Komandor możemy podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są działania skupione wokół edukacji przedsiębiorczości. Drugą grupą działań, które Fundacja Komandor prowadzi, są projekty skierowane do dzieci i młodzieży. Projekty te mają na celu rozwój umiejętności zarówno personalnych jak i edukacyjnych młodych ludzi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.