• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Nasz Dom"
    KRS 0000120199

Misja
Wszelka pomoc mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej w Blachowni oraz osobom samotnym i potrzebującym.
Pomoc jest realizowana poprzez stworzenie warunków do bezpiecznego, godnego życia, zachowanie niezależności, rozwoju osobowości i realizacji swoich zainteresowań.

Prowadzone działania
Odbiorcami naszych działań są:
- mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Blachowni,
- osoby i rodziny potrzebujące z terenu miasta i gminy.
Rocznie objętych pomocą jest ok. 400 osób (na 13000 miasta gminy Blachownia).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.