• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe
    KRS 0000120305

Misja
Poprawa warunków opieki szpitalnej i ambulatoryjnej dzieci z chorobami nowotworowymi, w tym białaczką.
Zaopatrywanie w leki.
Propagowanie wiedzy o zasadach postępowania z dzieckiem przewlekle chorym.
Pomoc socjalna dla rodziców i organizacja wypoczynku dzieci chorych.
Współpraca z administracją państwową i władzami oświatowymi.

Prowadzone działania
Od stycznia 1994 prowadzenie akcji mających na celu zebranie funduszy na zakup chromatografu.
Od roku 1997 do 2004 budowa oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej na 45 łóżek wraz z pokojami gościnnymi dla rodziców i zapleczem szpitalnej szkoły dla dzieci.
Organizowanie letniego wypoczynku dla chorych dzieci.
Wsparcie psychiczne dla rodziców dzieci chorych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.