• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Łomżyńskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami
    KRS 0000120679

Misja
Działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, ich poszanowania, objęcia ochroną i otoczenia opieką.
Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt.
Działania na rzecz ochrony środowiska.
Edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
Dobroczynność.

Prowadzone działania
1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt i ich poszanowania, objęcie ochroną i otoczenie opieką.
2. Kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt
3. Działania na rzecz ochrony środowiska
4. Edukowanie młodzieży szkolnej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt
5. Dobroczynność
6. Prowadzimy schronisko dla ok. 150 psów, zapewniamy im pożywienie, opiekę weterynaryjną

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.