• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie
    KRS 0000120774

Misja:
Wszechstronna pomoc charytatywna osobom niepełnosprawnym - bez względu na rodzaj i stopień inwalidztwa - w pokonywaniu życiowych trudności i barier; propagowanie najnowocześniejszych metod i idei medyczno-rehabilitacyjnych; współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi w stwarzaniu systemu pomocowego (prawnego, ekonomicznego, finansowego, itd.), który najskuteczniej będzie zabezpieczał godne warunki życia tych ludzi i dawał im szansę życiowej samodzielności; organizowanie imprez i spotkań integrujących to środowisko zarówno w obrębie podobnych niepełnosprawności, jak i z całym społeczeństwem.

Prowadzone działania:
Rehabilitacja przez twórczość - skupia ok. 180 malarzy, rzeźbiarzy, hafciarek, koronczarek i poetów; działalność całoroczna ze szkoleniami, warsztatami twórczymi, wystawami indywidualnymi i zbiorowymi, plenerami, spotkaniami integracyjnymi i innymi; foto-wideo sekcja 35 fotografików - szkolenia, plenery, pokazy filmowe; klub użytkowników aparatów słuchowych - specjalistyczne porady dla osób z wadą słuchu, bez ograniczeń organizacyjnych (ok.450 osób rocznie); pomoc prawna osobom niepełnosprawnym z całego województwa, analiza dokumentów, pisanie pozwów, odwołań, pism procesowych, wniosków o pomoc, łącznie z osobistymi interwencjami; szeroki zakres prawa cywilnego, rodzinnego, spółdzielczego, prawa pracy oraz administracyjnego; doroczne "Święto radości", jako zachodniopomorskie spotkania integracyjne z udziałem ok. 500 dzieci i niepełnosprawnych z całego województwa; połączone z sesją naukową i wymianą doświadczeń profesjonalistów rehabilitacji; wycieczki poznawcze - krajowe i zagraniczne (średnio dla 120 osób rocznie); stała pomoc w poszukiwaniu pracy oraz pozyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.