• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
    KRS 0000120960

Misja
Zachowanie, ochranianie i odtwarzanie środowiska naturalnego. Praca samokształceniowa w kierunku przekroczenia podziałów wynikających z niecałościowego, mechanistycznego poglądu na świat. Praca w kierunku pełnego samourzeczywistnienia potencjalnych możliwości człowieka z wszystkimi zasobami przyrody (praca na rzecz Wszystkich Istot). Pomoc merytoryczna i doradztwo w różnych dziedzinach ochrony środowiska. Szeroko rozumiana proekologiczna działalność edukacyjna.

Generalnie ochrona dzikiej przyrody, popularyzowanie filozofii głębokiej ekologii.

Prowadzone działania:
- Rozwiązujemy problemy przyrodnicze przy budowie dróg szybkiego ruchu.
- Stale monitorujemy i przeciwdziałamy inwestycjom zagrażającym bezcennej przyrodzie.
- Dążymy do pełnej ochrony Puszczy Białowieskiej.
- Nieprzerwanie dbamy o duże drapieżniki.
Szkolenie Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych - projekt mający na celu przygotowanie lokalnych działaczy ekologicznych, którzy działają na rzecz przyrody w swoim regionie.
- Wydajemy Miesięcznik Dzikie Życie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.