• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Starożytników
    KRS 0000121165

Misja
Głównymi celami działań Stowarzyszenia, dla których zostało ono powołane, są:
- kreowanie wizerunku archeologii jako nauki historycznej, której znaczenie i rozwój są istotne dla całego społeczeństwa;
- promocja polskich osiągnięć archeologicznych;
- promocja turystyki związanej z poznaniem naszego dziedzictwa narodowego, zwłaszcza archeoturystyki;
- edukacja społeczeństwa w zakresie poznania narodowego dziedzictwa kultury i jego ochrony.

Prowadzone działania
Przygotowany przez Stowarzyszenie w roku 2006 program pod hasłem ”Średniowiecze na Mazowszu”, ma na celu popularyzację historii dawnej. Jest to cykl festynów historycznych organizowanych w różnych miastach Mazowsza. Skierowany jest zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych. W poszczególnych miastach, w których odbywają się festyny, nawiązują one do tradycji lokalnych, a często długiej i bogatej historii miasta (np. Pułtusk, Płock, Ciechanów), przypominaąc mieszkańcom o ich korzeniach, a przez to pobudzając lokalny patriotyzm i dumę z regionu. Festyny organizowane są przy współpracy z samorządami lokalnymi, lokalnymi ośrodkami kultury (Muzea Regionalne, Domy Kultury). Innymi słowy odbiorcami są głównie mieszkańcy miast i okolic miast, w których organizowane są festyny, oraz przypadkowi goście festynów - turyści.
Program ”Średniowiecze na Mazowszu” przygotowany jest jako program cykliczny, mający odbywać się corocznie, z pewnymi zmianami programowymi, dostosowanymi do potrzeb jego odbiorców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.