• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Serce na Dłoni"
    KRS 0000121283

Naszym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom i rodzinom województwa lubuskiego i byłego województwa gorzowskiego, które z powodu ubóstwa, choroby, kalectwa, niepełnosprawności lub tragicznych zdarzeń losowych znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

W 2012 r prowadzimy następujące programy;
-"Fundacja"- pomoc w kryzysowych sytuacjach z powodu braku środków do życia, ciężkiej choroby i inwalidztwa
-"DPS Kamień" pomoc dla 100 upośledzonych i chorych psychicznie kobiet.
-"Jacek"- młody inwalida z porażeniem kończyn dolnych
-"Marta"- studentka z porażeniem kończyn dolnych
-"Weronika"-młoda dziewczyna w śpiączce
-"Paulina"- dziewczynka wymagająca całkowitego oprotezowania szczęki
-"Karolinka"- dziewczynka z rdzeniowym zanikiem mięśni
-"Sebastian"- młody inwalida z porażeniem kończym dolnych
-"Zuzia"- dziewczynka z wrodzoną chorobą metaboliczną
-"Ilona"- kobieta po udarze mózgu
-"Mieszko"- chłopczyk z zespołem chorób wrodzonych
-"Ewa" - kobieta z zespołem pozapiramidowym
- "Patrycja"- młoda dziewczyna z dziecięcym porażeniem mózgowym
-"Marcel"- chłopczyk z wiotkością uogólnioną
-"Ster"-dziewczynka z dziecięcym porażeniem mózgowym
-"Rotkis"-mężczyzna z chorobą układu krążenia
-"Milan"- chłopczyk z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego
-"Wiesia' - kobieta z zespołem chorób wieloukładowych
-"Joanna'- kobieta z porażeniem czterokończynowym
-"Tomek"-mężczyzna chorobą nowotworową
-"Wocal"- młodzi bracia z wiotkością całkowitą
-"Bogusiewicz"- mężczyzna ze stanem po NZK
-"Marcin"- mężczyzna z porażeniem kończyn dolnych
-"Hubercik"- chłopiec z dziecięcym porażeniem mózgowym

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.