• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dorośli - Dzieciom"
    KRS 0000121295

Misja
Rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Profilaktyka uzależnień.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie organizuje terapeutyczne letnie piesze, wędrowne obozy "z plecakiem po górach".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.