• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Pro Pomerania"
    KRS 0000121589

Celami Fundacji są:
- promocja sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw regionu Pomorza
- promocja firm fundatorów
- wspieranie twórców, oraz utalentowanych osób w regionie pomorskim
- promocja miast i regionu Pomorza
- finansowanie prac badawczych, analiz i raportów poświęconych problemom ważnym dla rozwoju regionu
- finansowanie prac badawczych, analiz i raportów poświęconych problemom ważnym dla rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorców
- wspieranie działań służących rozwojowi sektora Małych i Średnich Przedsiębiorców ziemi pomorskiej
- pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, aktywne zwalczanie bezrobocia
- wypracowywanie funduszy na działalność statutową
- pomoc niepełnosprawnym.

Obecnie prowadzone działania:
- Wspólnie z odziałem dziecięcym szpitala projekt pn. Słupskie Centrum Pediatrii
- Zatrudnienie studentów
- Zatrudnienie pracowników tymczasowych
- Współpraca w zakresie dożywiania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.