• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Uśmiech Dziecka"
    KRS 0000121608

Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom zagrożonym patologiami i będącymi w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej.Organizujemy imprezy okolicznościowe, zajęcia sportowe i turystyczne. Prowadzimy dystrybucję i gromadzimy potrzebne dzieciom artykuły żywnościowe. Pomagamy dzieciom uzdolnionym, ambitnym w realizacji ich planów. Organizujemy wypoczynek letni i zimowy. Gromadzimy i rozdajemy dzieciom ubrania, książki, sprzęt np. sportowy i rekreacyjny, pomoce naukowe i inne materiały. Prowadzimy świetlicę socjoterapeutyczną.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.