• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja dla Dzieci "Dar Serca"
    KRS 0000121785

Celem Fundacji jest niesienie pomocy finansowej i rzeczowej w zakresie ochrony zdrowia i pomocy społecznej: dzieciom specjalnej troski (chorym, leczonym i rehabilitowanym; z rodzin najuboższych), placówkom prowadzącym działalność na rzecz dzieci w zakresie pomocy społecznej , ochrony zdrowia i działalności charytatywnej.

Prowadzone działania:
- udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej,
- organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego,
- finansowanie lub dofinansowanie skomplikowanych operacji,
- zakup niezbędnych leków ,
- finansowanie lub dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i "zielonych szkół" dzieciom i opiekunom,
- organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.