• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Inspiracji Edukacyjnej i Kulturowej
    KRS 0000121863

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności charytatywnej i pomoc społeczna szczególnie w zakresie edukacji i integracji społecznej oraz pomoc i opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej.
Terenem działania jest cały kraj.

Prowadzone działania:
Pomoc osobom niepełnosprawnym.

Fundacja prowadzi działalność społeczną szczególnie poprzez:
- prowadzenie przedszkoli integracyjnych,
- prowadzenie sal gimnastycznych do ćwiczeń rehabilitacyjnych,
- organizację koncertów charytatywnych,
- prowadzenie wypożyczalni książek (fundacja jest w posiadaniu 7500 tytułów),
- wspieranie artystów i działalności artystycznej, szczególnie niepełnosprawnych artystów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.