• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Wszystko dla Dzieci"
    KRS 0000121930

Celem Fundacji jest otaczanie opieką dzieci z rodzin ubogich i zagrożonych patologiami społecznymi oraz niepełnosprawnych, w szczególności dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:
- Wdrażanie i prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi.
- Wdrażanie i prowadzenie programów profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka w różnych formach, takich jak kolonie, obozy, zimowiska, zielone szkoły.
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, kolonii leczniczych, turnusów sanatoryjnych, lecznictwa w kraju i za granicą, wczasów zdrowotnych i tym podobnych.

Prowadzone działania
2006 r.
a) "ZIELONE WAKACJE" organizowanny w Ciechcinku i nad Jeziorem Białym,
b) DAJMY UŚMIECH dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci,
c) WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ wycieczki (często poraz pierwszy w życiu) dzieci do Warszawy i Lwowa,
d) POMOC DLA zbiórka funduszy dla konkretnej osoby na sprzęt reh,
e) pomoc małym Polakom ze wschodu poznawanie języka i historii Polski,
f) Nie tylko świąteczna paczka - żywność, ubrania, książki, słodycze, zabawki.

2005 r.
Realizacja dwóch zadań publicznych zleconych przez Kancelarię Senatu RP. Zadania zrealizowane i rozliczone: "Nadbużańska Kraina - Bogactwo Kultur i Narodów". Kolonia letnia dla dzieci pochodzenie polskiego. "Wakacyjny kurs języka polskiego"
"Wakacje moich marzeń"- kolonia letnia dla laureatów konkursu na najciekawsze opowiadanie napisane przez dzieci.
Festyn dla dzieci - "Niepełnosprawni w Unii Europejskiej".

2004 r.
Rrealizacja trzech zadań publicznych zleconych przez Kancelarię Senatu RP. Zadania zrealizowane i rozliczone:
"Nadbużańska kraina- warsztaty dziedzictwa kulturowego" (II edycja)
"Beskidzka przygoda- warsztaty dziedzictwa kulturowego"
"Dajmy uśmiech- kolonia zdrowotna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy" (II edycja)

2003 r.
Realizacja dwóch zadań publicznych zleconych przez Kancelarię Senatu RP. Zadania zrealizowane i rozliczone:
"Nadbużańska kraina- warsztaty dziedzictwa kulturowego" (I edycja)
"Dajmy uśmiech- kolonia zdrowotna dla dzieci i młodzieży z Ukrainy" (I edycja)

"WESOŁE WAKACJE" - ZIELONE SZKOŁY I KOLONIE
Organizujemy kolonie i zielone szkoły dla dzieci z ubogich środowisk. Szukamy sponsorów, którzy pokryją koszt wypoczynku wytypowanych uczniów. Fundusze zebrane przez nasze oddziały terenowe są przekazywane na wypoczynek dzieci z regionu, w którym zgromadzono środki finansowe.
Wyjazdy organizowane są z myślą o najmłodszych, którzy:
- wychowują się w rodzinach niepełnych, ubogich dotkniętych problemem alkoholowym
- legli wypadkom komunikacyjnym,
- pomagają Fundacji WDD, organizując zbiórki darów i szkolne kwesty na rzecz niepełnosprawnych rówieśników.
Turnusy odbywają się w ośrodkach "SANVIT" - Okunince nad Jeziorem Białym (powiat Włodawa), Ciechocinku i Iwoniczu Zdroju. Uczniowie biorą udział w niecodziennych "zielonych lekcjach" (prowadzonych przez przybyłych z dziećmi opiekunów) i zwiedzają okolice. W ramach zajęć profilaktycznych Fundacja WDD umożliwia spotkania z psychologiem lub socjoterapeutą.

"WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ!" - WYCIECZKI DO STOLICY
Od 2001 r. zorganizowaliśmy jednodniowe bezpłatne wycieczki do Warszawy dla ponad 5.000 dzieci. Program skierowany jest do uczniów z najuboższych rodzin, z terenów dawnych PGR, a także szkół, które regularnie biorą udział w konkursach i akcjach ogłaszanych przez Fundację WDD.
Program pobytu każdej grupy jest inny, zależy od marzeń i oczekiwań zaproszonych gości. Fundacja zapewnia opiekę przewodnika, wizytę w muzeum, teatrze dziecięcym, bilety na przejazd metrem, ciepły posiłek.

"DAJMY IM UŚMIECH" - REHABILITACJA DZIECI
Dofinansowujemy leczenie niepełnosprawnych dzieci, które przyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne do Sanatoriów Uzdrowiskowych "SANVIT" w Ciechocinku i Iwoniczu Zdroju. Wśród podopiecznych Fundacji WDD są przede wszystkim mali pacjenci z porażeniem mózgowym oraz dzieci, które ucierpiały w wypadkach komunikacyjnych.
O możliwości wyjazdu do naszego Sanatorium Uzdrowiskowego "SANVIT" w Ciechocinku dowiadują się z prasy i telewizji lokalnych, gdzie staramy się zamieszczać relacje z organizowanych przez nas akcji.
Współpracujemy ponadto z Kasami Chorych oraz Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie.
Modernizacja bazy zabiegowej oraz wyposażanie S.U. "SANVIT" w nowoczesny sprzęt są możliwe dzięki pomocy firm, które sponsorują zakup poszczególnych urządzeń. Wysyłamy też prośby o wsparcie do osób prywatnych i właścicieli przedsiębiorstw. Każda wpłata, nawet ta najmniejsza, jest nieocenioną pomocą.

"POMAGAMY INNYM" - AKCJE EDUKACYJNE
Pracownicy i wolontariusze Fundacji stale organizują jednorazowe akcje charytatywne. Promujemy wśród najmłodszych godne naśladowania postawy społeczne. Zachęcamy samorządy szkolne do zainteresowania się losem innych ludzi, rozbudzamy wrażliwość na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników. Służymy pomocą merytoryczną (przygotowywanie apeli, wystąpień, aukcji, kwest, dyskotek i przedstawień), zapraszamy uczniów do udziału w naszych konkursach. ("Pomoc chorym dzieciom" 2003 r., "Rehabilitacja" 2002 r., Konkurs Plastyczny "Bez barier" 2001 r.). Organizujemy liczne zabawy, choinki, bale karnawałowe, dni sportu, festyny integracyjne, ogłaszamy zbiórki odzieży i zabawek.

"POMOC POTRZEBUJĄCYM" - PACZKI Z ODZIEŻĄ
Od 2002 r. Fundacja przekazała paczki z odzieżą, materiałami szkolnymi, zabawkami i słodyczami ponad 300 rodzinom z terenu całego kraju. Zebrane dary rzeczowe otrzymali: powodzianie, ubogie i wielodzietne rodziny, podopieczni Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.
Fundacja stale prowadzi zbiórkę darów. Otrzymywane rzeczy są natychmiast przekazywane potrzebującym.

Akcje jednorazowe:
"POMOC DLA RAFAŁKA"
Rafałek ma 3 latka. Dziecko urodziło się z wadami kończyn dolnych, nie ma rączek. Rafał jest leczony w Klinice Dzieciątka Jezus w Warszawie, gdzie w lipcu 2003 r. przeszedł operację lewego stawu biodrowego. Zabieg okazał się bardzo trudny.
W najbliższych latach chłopca czekać będą kolejne pobyty w szpitalu, wyjazdy do Warszawy na konsultacje z lekarzami, długie leczenie. Fundusze ofiarowane przez darczyńców Fundacji "Wszystko dla Dzieci" umożliwiły pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do zabiegu, leczeniem pooperacyjnym i dojazdami na konsultacje do Stolicy. Po zdjęciu unieruchamiających opatrunków Rafałek wyjedzie na finansowany przez Fundację dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny w Sanatorium Uzdrowiskowym "SANVIT" w Ciechocinku.
Rafałek ma dwie starsze siostry. Jedna z nich ma poważną wadę wzroku. Wszyscy czworo mieszkają w wynajętym małym mieszkaniu w Horodle (powiat Hrubieszów). Dochód rodziny i pobierane zasiłki wystarczają tylko na podstawowe opłaty i jeden wyjazd w miesiącu na konsultacje z lekarzami w Warszawie.
Mimo znacznego kalectwa, Rafałek jest bardzo pogodnym i ciekawym świata dzieckiem. Jest uzdolniony muzycznie i plastycznie. Maluje piękne obrazki stopą. Należy rozwijać jego umiejętności, które dadzą mu szansę na samodzielne życie. Leczenie i rehabilitacja pozwolą mu radzić sobie w przyszłości, umożliwią większą sprawność fizyczną, a także pielęgnowanie talentu, naukę i zdobycie zawodu.
Prosimy o sfinansowanie rehabilitacji Rafała. Każda wpłacona złotówka to szansa na skuteczne leczenie, rehabilitację i samodzielność chłopca.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.