• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warszawski Klub Rotariański
    KRS 0000122188

Misja
Misją Klubu jest propagowanie najwyższych standardów etycznych w działalności gospodarczej, działalność na rzecz społeczności lokalnej z szczególnym uwzględnieniem młodzieży i dzieci niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
Klub organizuje krótko i długookresową międzynarodową wymianę młodzieżową dla polskiej młodzieży do USA, Brazylii, Australii, Kanady i Meksyku.
Hipoterapia dla dzieci z porażeniem mózgowym oraz jednorazowe akcje celowe przy współudziale klubów zagranicznych i finansowane również przez Rotary
Foundation np zakup wyposażenia i pomoc dla domów dziecka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.