• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wrocławska Międzyuczelniana Fundacja "Pro Homine" na rzecz Emerytów i Osób Niepełnosprawnych
    KRS 0000122589

Misja
Celem Fundacji "Pro Homine" jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej pomocy emerytom, rencistom i osobom niepełnosprawnym z wrocławskich wyższych uczelni oraz członkom ich rodzin.

Prowadzone działania
Ośrodek Seniora Wyższych Uczelni Wrocławia służy pracownikom, emerytom i osobą niepełnosprawnym z wyższych uczelni Wrocławia. Mają do dyspozycji 152 mieszkania.
Kompleks socjalno-leczniczo-rehabilitacyjny (sklep, stołówka, klub, biblioteka, apteka, gabinety lekarskie i ośrodek rehabilitacji) służy mieszkańcom Ośrodka, okolicznym mieszkańcom oraz studentom.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.