• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża
    KRS 0000122691

Celem jest świadczenie miłosierdzia w oparciu o naukę, długoletnią profilaktykę i w duchu Św. Wincentego a`Paulo, dla dobra rozwoju najbardziej upośledzonych i potrzebujących.

Prowadzone działania
Pomagamy osobom dorosłym samotnym, ubogim i niepełnosprawnym, w szczególności seniorom na terenie Parafii Św. Krzyża i również Dzielnicy Śródmieście. Prowadzimy pomoc materialną (leki, odzież) i wspieramy seniorów w prawidłowym funkcjonowaniu w domu, pomagamy im w miarę potrzeb (lekarz, psycholog, zakupy, sprzątanie, informacja, zastrzyki).

Prowadzimy ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Organizujemy dla nich turnusy rehabilitacyjne, dni chorych, spotkania integracyjne (na miejscu i wyjazdowe).

Opiekujemy się rodzinami ubogimi i wielodzietnymi poprzez udzielanie pomocy żywnościowej i odzieżowej. Organizujemy kolonie letnie i zimowe dla dzieci.


Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.