• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
    KRS 0000122811

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) propagowanie i realizacja idei ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako wspólnego dobra, które należy zachować dla przyszłych pokoleń;
2) sprzyjanie wartościom uniwersalnym i działalność na rzecz zbliżenia różnych społeczności poprzez wzajemne poznanie kultury, nauki i praktyki życia codziennego;
3) rewaloryzacja zabytkowego zespołu Młyna-Papierni w Barlinku

Cele Stowarzyszenia realizuje się przez:
1) prowadzenie Ośrodka naukowo-dydaktycznego w Młynie-Papierni;
2) bezpośrednie kontakty i współpracę z zainteresowanymi jego działalnością osobami, stowarzyszeniami, samorządami i instytucjami;
3) organizowanie i uczestnictwo w pracach i programach na rzecz zachowania dziedzictwa;
4) rozwijanie działalności wydawniczej i informacyjnej;
5) podejmowanie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych w całości na realizację zadań statutowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.