• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin"
    KRS 0000123153

Misja:
Poprawa bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących teren subregionu konińskiego.
Rozumiane jako bezpośrednie działania w zakresie działań propagandowo - informacyjnych, wspomagania służb inspekcji i straży oraz oddziaływanie na stan gospodarki regionu, który ma bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" jest organizacją otwartą na wszelkie inicjatywy pozwalające zmniejszyć zagrożenia bezpieczeństwa ludzi zamieszkujących subregion konińskich, zmniejszyć lub zlikwidować zagrożenia w ruchu lądowym itp.
Podejmować działania mające wpływ na rozwój subregionu konińskiego, które w konsekwencji zmniejszają stan zagrożenia i niebezpieczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.