• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lions Club "Rainbow Bridge" w Szczecinie
    KRS 0000123746

Misja
Pomoc ludziom potrzebującym przez wspieranie ośrodków i poradnii działających na ich rzecz.

Prowadzone działania
Działania na rzecz:
1. Dziecięcego Hospicjum Domowego
2. Domu dla dzieci porzuconych oczekujących na adopcję - Tęczowy Domek
3. Poradnii Niedoborów Immunologicznych
4. Domu Samotnej Matki
5. Domu Opieki Społecznej
Pozyskiwanie sponsorów, organizowanie imprez, koncertów charytatywnych itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.