• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi "Hepa-Help"
    KRS 0000123776

Misja
- poprawa jakości życia, wszechstronna pomoc i wsparcie dla osób żyjących z przewlekłą chorobą wątroby
- redukcja szkód związanych z zakażeniami, głownie HCV, HBV a od 2002r również HIV

Prowadzone działania
1. Punkt informacyjno-konsultacyjny "HEPA-HELP":
-informacje o chorobach wątroby, przede wszystkim tzw. żółtaczkach zakaźnych typu A, B, C
-grupa wsparcia dla pacjentów i rodzin żyjących z przewlekłą chorobą wątroby
-materiały informacyjne o HIV/AIDS
2. Prelekcje, wykłady, spotkania dla osób chorych na wątrobę i zainteresowanych, prowadzone przez specjalistów-lekarzy hepatologów, dietetyków, psychologa (1 sobota w miesiącu w okresie od września do czerwca).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.