• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Parafiada" im. Św. Józefa Kalasancjusza
    KRS 0000124134

"ŻYCIE ODDANE WYCHOWANIU"

Aktywność podejmowana przez Stowarzyszenie Parafiada, pomimo zróżnicowania działań, koncentruje się przede wszystkim na szeroko pojętej opiece i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych, a także na budowaniu i wzmacnianiu więzi prowadzących do wzrostu odpowiedzialności za własne środowisko.
Czynne uczestniczenie w tworzeniu systemu wychowawczo-społecznego, który pozwala każdemu człowiekowi zachować tożsamość, a jednocześnie integruje go ze środowiskiem sprawiło, że Stowarzyszenie Parafiada stało się centrum kreowania i realizacji wielu cennych inicjatyw realizowanych w szkołach, klubach, domach dziecka, świetlicach i ogniskach, ale zawsze w jedności z parafią.

Programy autorskie:
Program międzynarodowy pn. "Sport uczy i łączy wszystkich" zrealizowany w ramach Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport 2004 (EYES 2004, proj. nr PL-2-25015) - program jest kontynuowany.
Program międzynarodowy pn. "Ruch rzeźbi umysł, serce i ciało" w ramach Międzynarodowego Roku Sportu i Wychowania 2005. Kontynuacja w latach 2005-2010.
Program międzynarodowy pn. "Parafiada dzieci i młodzieży".
Pomoc Polakom na Wschodzie (Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Rosja, Kazachstan).
"Moja Mała Ojczyzna 2005-2008".
"Patriotyzm z pokolenia na pokolenie".
"Moja Rodzina".
KATYŃ ... ocalić od zapomnienia, Rok Katyński 2010
Parafiady lokalne i regionalne - system współzawodnictwa.
Zajecia Sportowo-rekreacyjne.
Obozy Parafiadowe (kierowane do różnych grup).
Wolontariat, EVS.
Młodzież w Działaniu.
Międzyanrodowa wymiana młodzieży.
Szkolenia wolontariuszy, kadry, liderów, animatórów parafiadowych, wychowawców ...
Seminaria, konferencje, sympozja, w tym międzynarodowe.

Odbiorcy:
- uczniowie wszystkich poziomów nauczania;
- studenci, szczególnie kierunków pedagogicznych;
- rodzice, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, katecheci, instruktorzy, osoby zaangażowane w edukację, wychowanie, sport, kulturę, religię;
- szkoły wszelkiego typu, kluby sportowe, domy dziecka, domy kultury, świetlice, ogniska;
- parafie, seminaria duchowne, ruchy młodzieżowe;
- społeczności lokalne.

Strony internetowe:
http://www.parafiada.pl
http://www.katyn-pamietam.pl

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.