• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Porozumienie dla Zielonki"
    KRS 0000124159

Celem Stowarzyszenia jest przede wszystkim organizowanie oraz pobudzenie inicjatyw mieszkańców miasta z zakresu kultury, edukacji, spraw społecznych, etnologii, tradycji i historii oraz walorów przyrodniczych Zielonki i okolic a także ochrona wartości historycznych, kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych, krajobrazowych.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie "Porozumienie dla Zielonki" prowadzi działalność w trzech kierunkach.

Po pierwsze: pracuje z młodzieżą uzdolnioną artystycznie, aktywizując i wspomagając artystycznie młodzież. Podejmuje działania na rzecz wyrównania szans młodzieży w kontaktach ze sztuką i ludźmi kultury. Część artystyczna działalności stowarzyszenia obejmuje m.in. wsparcie młodzieżowego teatru, warsztaty teatralne, tworzenie spektakli, ekspozycje plastyki, wsparcie młodych poetów.
Po drugie: stowarzyszenie promuje historyczne dziedzictwo lokalne. Część historyczna - czyli działania na rzecz świadomości "Małej Ojczyzny" obejmują m.in. zaangażowanie w działania dokumentacyjne, panele historyczne, warsztaty historyczne dla młodzieży, publikacji wspólnej nauczycieli i młodzieży.

Po trzecie: stowarzyszenie podejmuje akcje charytatywne na rzecz domów dziecka, publicznych i rodzinnych, organizacji niepełnosprawnych itp.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.