• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Nutricia
    KRS 0000124180

Prowadzone działania
Fundacja Badawcza NUTRICIA została założona w 1995 roku w celu promowania nauki o żywieniu poprzez sponsorowanie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
Badania inicjowane są przez indywidualnych badaczy lub samą Fundację. Kwalifikację projektów przeprowadza niezależny Komitet Naukowy Fundacji, którego opinia gwarantuje wysoki poziom naukowy projektów przyjętych do finansowania.

Wynikiem działania Fundacji jest ponad 70 publikacji naukowych zaprezentowanych w renomowanych czasopismach medycznych oraz podczas konferencji medycznych. Fundacja organizuje również kursy z zakresu Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP), mające na celu promowanie wysokich standardów prowadzenia badań naukowych w polskich ośrodkach badawczych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.