• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS
    KRS 0000124190

Elbląskie Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza LAZARUS jest organizacją pozarządową działającą w obszarach pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Podstawowym celem działania "Lazarusa" jest niesienie pomocy starszym, chorym i niepełnosprawnym Jako organizacja pożytku publicznego każdego dnia docieramy do ludzi, którzy potrzebują naszego wsparcia.

Stowarzyszenie Lazarus oferuje podopiecznym nie tylko profesjonalną pomoc w każdej dziedzinie życia, ale kompensuje braki wynikające z istniejącej choroby czy osamotnienia. Do chwili obecnej Stowarzyszenie Lazarus:
-pielęgnuje obłożnie chore osoby,
-rehabilituje osoby niepełnosprawne i wyposaża w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny,
-transportuje całodobowo osoby chore i niepełnosprawne,
-realizuje przewozy dzieci i młodzieży niepełnosprawnych do szkół jaki i ośrodków opiekuńczo- wychowawczych,
-tworzy indywidualne programy pomocy, rehabilitacji i terapii,
-aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne,
-wydaje żywność unijną dla najuboższych mieszkańców Elbląga.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.