• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego
    KRS 0000124347

Misją Stowarzyszenia jest animacja i promocja najnowszej poezji polskiej.

Celem Stowarzyszenia jest organizowanie zajęć warsztatowych rozwijających twórcze zdolności, organizowanie seminariów teoretycznoliterackich, jak również prezentacja szeroko rozumianej twórczości w formie spotkań autorskich i publikacji książkowych. W swej działalności wydawniczej Stowarzyszenie przyjęło idee takiej formuły prezentacji twórczości literackiej, w której mieściłyby się różnorodne pod względem estetycznym zjawiska poetyckie.
Od chwili powstania, Stowarzyszenie organizuje corocznie Konkurs Poetycki o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego. Efektem tych konkursów jest m.in. nawiązanie stałego kontaktu z laureatami głównych nagród i autorami wyróżnionych wierszy oraz publikacja ich poezji.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na dotacjach i darowiznach osób prywatnych i instytucji oraz nieodpłatnej pracy jego członków - nikt nie pobiera wynagrodzenia ani honorariów autorskich. Wszystkie uzyskane fundusze przeznaczane są w całości na cele statutowe Stowarzyszenia.

Prowadzone działania
Określone przez Statut formy działalności Stowarzyszenia Literackiego im. K. K. Baczyńskiego takie, jak: organizacja zajęć warsztatowych, seminariów, wieczorów autorskich, działalność wydawnicza, organizacja Konkursu Poetyckiego o Nagrodę im. K.K. Baczyńskiego stanowią zawsze bieżący program realizowany przez Stowarzyszenie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.