• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Lokalna Organizacja Turystyczna "Beskid Niski"
    KRS 0000124477

Celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego Beskidu Niskiego przez turystykę, a w szczególności: rozwój lokalnych produktów turystycznych, koordynacja branży turystycznej i branż współpracujących, wsparcie dla administracji publicznej.

Zadania statutowe LOT "Beskid Niski" realizuje w szczególności poprzez:
- organizację i udział w targach turystycznych, spotkaniach oraz szkoleniach specjalistów krajowych i zagranicznych
- zawieranie porozumień dotyczących współpracy przy realizacji celów statutowych
- wydawanie katalogów, informatorów, folderów i innych materiałów promujących Beskid Niski
- współfinansowanie punktów "Informacji Turystycznej" w Krośnie i Jaśle
- informacje w Internecie
- tworzenie nowych produktów turystycznych ("Szlak polsko - ukraiński" śladami Aleksandra Fredry i "Szlak Naftowy")
- planowanie rozwoju lokalnego.

Odbiorcami działań są: samorządy, podmioty turystyczne, turyści krajowi i zagraniczni.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.