• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Beskidzki Okręgowy Związek Żeglarski w Bielsku-Białej
    KRS 0000124550

Celem Związku jest:
1. Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach.
2. Podnoszenie poziomu sportowego żeglarstwa regatowego.
3. Prowadzenie działalności wychowawczej oraz rozbudzanie zainteresowań problemami gospodarki morskiej i wodnej.
4. Umożliwienie szerokim rzeszom społeczeństwa rekreacji na wodzie, kształtowanie wzorców społecznych w zakresie racjonalnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego; (upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez instytucje państwowe).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.